Bemiddeling bij conflicten op het werk

Als erkend bemiddelaar help ik je om de samenwerking intern weer op gang te krijgen.

Tinne Segers - Bemiddeling bij conflicten op het werk

Op zoek naar dat wat verbindt

De sfeer op het werk heeft een enorme invloed op je welzijn, je motivatie en je productiviteit. Maar er is niet veel nodig om professionele relaties te doen ontsporen: een misverstand, een meningsverschil, frustratie. Wegkijken is op dat moment het slechtste wat je als organisatie kunt doen.

“Conflicten negeren is als rijden met de handrem op.
Zolang je ze niet oplost, blijven ze je belemmeren.”

Ga conflicten niet uit de weg

Conflicten hebben een negatieve bijklank. Daarom doen we het liefst alsof ze niet bestaan. Toch zijn conflicten op zich niet negatief. Ze hebben een alarmfunctie en laten je weten dat er iets moet veranderen. Ga je ermee aan de slag? Dan kom je er vaak sterker uit. Conflicten het hoofd durven bieden is de sleutel tot langdurige, gedragen oplossingen.

 

Schakel tijdig een bemiddelaar in

Als erkend bemiddelaar help ik je om de communicatie weer op gang te brengen. Ik ben een externe en neutrale partij die zorgt voor een veilige bedding. Zo kunnen jullie zelf gedragen oplossingen genereren vanuit verbinding. Bemiddeling is een methode om conflicten te hanteren en de interne werking van je bedrijf gezond te houden.

Wat is bemiddeling?

  • Vrijwilligheid

Bemiddelen is een vrijwillig proces. Er is echter engagement nodig van alle partijen. Elke deelnemer kan op elk moment de bemiddeling stopzetten.

 

  • Vertrouwelijkheid

Alles wordt in vertrouwen gezegd. Ook de opdrachtgever wordt niet inhoudelijk ingelicht. Ik help je om zélf te zeggen wat voor jou belangrijk is.

 

  • Neutraliteit

Ik maak zelf geen deel uit van het conflict en neem dus ook geen standpunt in. Ik faciliteer de partijen zodat ze samen tot een eigen oplossing kunnen komen.

De voordelen van bemiddeling op het werk:

Een aangenamer werkklimaat

Er blijft niets onuitgesproken. De lucht is uitgeklaard en je staat weer in verbinding met elkaar.

 

Een hogere betrokkenheid

Deelnemers voelen zich gehoord. De oplossing wordt gedragen door alle partijen omdat ze er zelf aan hebben meegewerkt.

Een sterkere reputatie

Je staat gekend als een organisatie die problemen echt aanpakt. Nieuw talent voelt zich hiertoe aangetrokken.

 

Breng je team weer samen

Maak vandaag nog werk van een open en gezond werkklimaat.